? Pozivamo ljekare specijaliste interne medicine, kardiologije, kardiohirurgije, anesteziologije, radiologije, te one koji imaju završen bazični kurs transtorakalne ehokardiografije da se prijave na:
? Prvi „Viši kurs transezofagealne ehokardiografije“ u Bosni i Hercegovini, koji organiziramo u saradnji sa Ljekarskom komorom TK.
▫ Transezofagealna ehokardiografija (TEE) je vodeća imaging tehnika, poluinvazivna dijagnostička procedura
▫ Neophodna u kliničkoj praksi kao dopuna transtorakalnoj ehokardiografiji (TTE)
▫ Procedura je bezbjedna, omogućava precizniju evaluaciju struktura srca i velikih krvnih sudova
▫ U budućnosti tercijarne zdravstvene ustanove, neće biti privilegovane za izvođenje ove procedure jer se ista može bezbjedno obaviti i u ambulantnim uslovima uz dobro educirane ljekare
▫ Kurs traje 4 sedmice, broj učesnika je ograničen
▫ Prijaviti se za kurs preko Ljekarske komore TK
Voditelj kursa:
✅ Doc.dr.sc Sevleta Avdić, primarijus, subspecijalista kardiolog
Višegodišnje iskustvo iz transezofagealne ehokardiografije stečeno na klinikama u Beogradu, Istanbulu, Roterdamu.
Nastavnik predavač na predmetu „Tehnika ultrazvuka“ na Medicinskom fakultetu u Tuzli.
Vaš ?????????? ???????? ?????, Tuzla